Uiteraard kunt u bij ons terecht als u wilt weten wat een installatie kost.

Aan de hand van ontwerptekeningen en / of werkomschrijvingen kunnen wij voor u telstaten, prijsaanvragen bij leveranciers en begrotingen samenstellen.

  Door onze ruime ervaring bij elektrotechnische installatiebedrijven kunnen wij op een marktconforme wijze calculaties verzorgen van elektrotechnische installaties.

 De calculaties worden op een overzichtelijke wijze samengesteld en gespecificeerd in diversen deelprijzen. Na het vervaardigen van de calculatie wordt deze tevens elektronisch in Excel-formaat verstrekt.

Uiteraard is het hierna mogelijk om wijzigingen in de calculatie aan te brengen zoals bijvoorbeeld gehanteerde marges, uurlonen, normtijden, kortingen, etc..

Indien gewenst kan deze calculatie door bijvoorbeeld het installatiebedrijf als open begroting worden ingediend bij zijn opdrachtgever.

 Vaak vervaardigen wij eerst een ontwerp en tekeningen, waarna de calculatie gemaakt wordt. Deze tekeningen kunnen dan bijvoorbeeld samen met de begroting en eventuele documentatie van de toe te passen materialen door het installatiebedrijf aan zijn opdrachtgever worden verstrekt. Onze ervaring leert ons dat de opdrachtgever hiermee veel meer inzicht krijgt in de aangeboden installatie en het installatiebedrijf mede daardoor sneller opdracht zal geven.

 

Uiteraard calculeren wij ook op basis van door derden aangeleverde tekeningen en/of bestek.

Tekstvak: Inzicht
Tekstvak: Kosten