Project B.E.A.T

Sinds 2009 is B.E.A.T actief op het gebied van ontwerpen en adviseren van installaties in de utiliteit en woningbouw.

Transformatie Leonarduskerk

 

Een thuiswedstrijd voor BEAT bij de betrokkenheid van het project,

Transformatie Leonarduskerk naar 25 zorg appartementen.

BEAT is betrokken bij dit project in opdracht van Verheggen-Elektrotechniek.

BEAT is verantwoordelijk voor:

  • DO: definitief ontwerp door middel van bestekgegevens en direct overleg met opdrachtgever
  • het coördineren van bouwkundige aspecten gekoppeld aan de E-installatie/nuts tracé/sparingsopgaves/sturingen van diverse geautomatiseerde onderdelen.
  • engineer van de gehele elektrotechnische-, beveiliging-, toegangscontrole-, communicatie-, Zorg- en verlichting-installaties.
  • het volledig uitwerken van uitvoeringtekeningen inclusief de uitgebreide/gedetailleerde schema’s.

2022-heden betrokken bij de voorbereiding van zowel de kerk als Pastorie, die aanvullend ook wordt voorzien van appartementen.

Stukje geschiedenis,

De R.K. KERK van de H. Leonardus de Noblac is een oorspronkelijk driebeukige Neo-Gotische kruisbasiliek, in 1898 gebouwd naar een ontwerp van C. Franssen, Roermond. Het niet-georienteerde gebouw is in 1929 uitgebreid met twee zijbeuken door C. Roffelsen, Helmond. Sindsdien heeft de kerk een schip van vijf beuken.

Sinds kerk in 2013 leeg is komen staan, zijn er allerlei oplossingen de revue gepasseerd.

Zo werd al eens bekeken of het mogelijk was om er een binnenspeeltuin van te maken of
een sportschool of muzieklokaal. Al deze initiatieven haalden het niet.

   Dit was voor ons de eerste kerk, een behoorlij­ke uitdaging dus
   Ir. Frank Snep. , Architect 

Kansrijker lijkt het plan waar nu het parochiebestuur – samen met architectenbureau Snep – zich sterk voor maakt: de bouw van 25 zorg appartementen voor ouderen die een eind in de herfst van hun leven zijn gevorderd. ,,Zo krijgt de kerk een waardige bestemming,” vindt vice-voorzitter Kees van der Meij.