Voor wie?

Sinds 2009 is B.E.A.T actief op het gebied van ontwerpen en adviseren van installaties in de utiliteit en woningbouw.

Architectenbureaus

Architecten, bouwadviseurs en een ieder die betrokken is bij het ontwerp en realisering van een bouwproject zijn wij graag van dienst bij advisering en ontwerpen van de elektrotechnische installatie. In overleg met de opdrachtgever zal B.E.A.T. de juiste elektrotechnische installatie bepalen.

Daarbij dient als uitgangspunt:
Het realiseren van een elektrische installatie die volledig aansluit bij de gebruikerswensen, regelgeving en het beschikbare budget. Dit betekent dat de gewenste en vereiste voorzieningen zijn opgenomen in de installatie en dat overbodige (kostenverhogende) voorzieningen achterwege blijven. Met name de integratie van de elektrische installatie in de architectuur van het gebouw zijn voor ons een belangrijk aandachtspunt.

Een voorbeeld hiervan is het op een creatieve wijze ontwerpen van een verlichtingsplan welke aansluit bij de architectuur, doelmatig is en in een zo laag mogelijk energieverbruik resulteert. Projecten waarbij onze diensten aanbieden zijn o.a. woningen, winkelgebouwen, schoolgebouwen, kerkgebouwen, gezondheidscentra, kantoren– en bedrijfsgebouwen, etc..

dienst afbeelding

Particulieren

dienst afbeelding

Installatiebedrijven

In tegenstelling tot de meeste adviesbureaus bieden wij onze diensten ook nadrukkelijk aan ten behoeve van de kleinere en middelgrote elektrotechnische installatiebedrijven. Met name deze groep installatiebedrijven komt regelmatig teken- en calculatiecapaciteit te kort omdat:

  • Het bedrijf niet beschikt over een tekenaar en/of calculator.
  • De medewerkers door overige werkzaamheden niet aan deze werkzaamheden toekomen.
  • Een project veel ontwerp- en tekencapaciteit vraagt.
  • Het bedrijf niet beschikt over de benodigde apparatuur en software.
  • Er veel projecten gelijktijdig in voorbereiding of uitvoering zijn.
  • Er veel offerteaanvragen gelijktijdig zijn.
  • De opdrachtgever werk- en revisietekeningen vraagt.
  • Kennis of ervaring onvoldoende is voor een bepaald type project of van toepassing zijnde normen.
Wij verstrekken u op aanvraag een offerte met een vaste prijs of basis van regie. De voordelen van het uitbesteden van teken -en adviseringskosten zijn u waarschijnlijk al bekend, als meer flexibiliteit en variabele personeelskosten. Alle diensten worden aangeboden voor een concurrerend marktconform tarief.

Wij zijn installatiebedrijven graag van dienst!

dienst afbeelding

Vastgoedbeheerders

Vastgoedbeheerders en verhuurders van woon- of bedrijfsruimten bieden wij graag onze diensten aan. Naast de ondersteuning bij realisering van nieuwe gebouwen of het aanpassen van bestaande gebouwen kunnen wij, indien gewenst, tevens de tekeningen en schema’s van deze installaties vervaardigen.

Of:

Opname op locatie van een aan te leggen of bestaande installatie gewenst is. U van uw oude calques of kopieën een gedigitaliseerde versie wil hebben.

dienst afbeelding